مشهدی محمد ابراهیم

رضا در تیر ۱۰, ۱۳۹۱

شهید محمد انصاری شهید محمد انصاری فرزند ابراهیم و گوهر انصاری در خانواده ای مومن از طایفه ملاعلیها در هلیله بوشهر به دنیا آمد . او از دوران کودکی با کار و تلاش در زندگی سخت روستایی و کشاورزی مواجه بود. وی تحصیلات خود را در مکتبخانه آغاز نمود و قرآن مجید و برخی کتب […]

Continue reading about 104-شهدای بیشهر(2)