شورا

رضا در خرداد ۲۸, ۱۳۹۲

هو الشکور * مردم نجیب و فهیم هلیله حضور حماسی شما درانتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و چهارمین دوره شورای اسلامی محل گویای نجابت و هوشیاری و اصالت ایرانی، اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی و باور قابل تحسین به استفاده از حق شهروندی درخلق این حماسه شکوهمند و انتخاب اعضای ارجمند […]

Continue reading about 129-قدردانی و تبریک