به نام خداوند بخشنده مهربان

سخن را با یاد خدا و امید به لطف و مهر او آغاز و کلامی چند در راستای چرایی انتخاب نام انجمن فرهنگی بیشهر برای این وبلاگ می آوریم.

انجمن: واژه ای پهلوی و به دسته ای از مردم که برای انجام امری در جایی گرد آمده اند اطلاق می شود.
فرهنگ: واژه ای پهلوی و به معنای دانش ، معرفت ، تعلیم و تربیت و آثار ادبی یک قوم و ملت می باشد.
بیشهر: نام منطقه ای باستانی در قسمت جنوبی شبه جزیره بوشهر می باشد که خرابه های هزار مردان یکی از شهرهای زمان ساسانی نیز در این منطقه وجود داشته و در حال حاضر روستایی به نام هلیله در این منطقه واقع شده که دارای تاریخی مدون و چند صد ساله می باشد.

منظور از انتخاب این اسم،گرد هم آیی حقیقی و مجازی ادبا، دانشوران، دانشجویان، دانش آموزان و در مجموع مردم فرهنگ دوست منطقه بیشهر و سایرین در راستای تبادل و تجمیع آرا و آثار فرهنگی آنان در اهداف شناسایی تاریخ و فرهنگ این منطقه و معرفی شخصیت های فرهنگی، افراد شاخص و آثار هنری و ادبی آنان به جامعه می باشد.

عبدالرضا انصاری